Què mengem?

cartell-IV-Fira-Tastet-Ciència-Reus que-mengem
Nivell educatiu

Secundària, 1r ESO

Centre

INS Baix Camp – Reus

Docent responsable

Gemma Boqué Estil-les

Altres docents implicats

Gemma Boqué Estil-les i Jordi Beltran Arroyo

Competència/es bàsiques

Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre

Àmbit/s, dimensions, competències i continguts
Dimensió Competències Continguts Continguts clau
 

Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.

Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.

Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i la validació del coneixement científic.

Investigació i experimentació.

La metodologia científica. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental.
Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels materials i valoració del seu interès per ser investigades.Identificació de variables per obtenir evidències sobre com els éssers vius realitzen les funcions.

Característiques de la hidrosfera, concepte de cicle de l’aigua, recursos hídrics, aigües superficials i subterrànies. Fonts i processos de contaminació. Mètodes de depuració.

Nutrició heteròtrofa, autòtrofa (fotosíntesi), respiració.

Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental.

Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals.

Funció de nutrició. Aliments i nutrients. Malalties i trastorns associats.

Medi ambient Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
Salut Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos.

Descripció de l’experiència

L’experiència té dos objectius clars. Un és demostrar que les plantes necessiten la llum del solar per créixer i  per una altra banda, demostrar la presència de metalls pesats en les plantes si aquestes han estat en contacte amb aquests.

Per realitzar la primera part de l’experiència, és necessari disposar de tres espais diferents: un amb total disponibilitat de llum (en el nostre cos en mateix laboratori del centre), un altre amb poca llum (una caixa de sabates amb forats) i per últim, un espai complement fosc (una caixa de sabates sense forats).

Per realitzar la segona part de l’experiència, és necessari estar en possesió d’un metall pesat (en el nostre cas de diòxid de manganès MnO2) i d’un reactiu amb el qual reaccioni (peròxid d’hidrogen, H2O2) i així poder identificar les mostres que en contenen.

Per a la realització d’aquesta experiència es necessiten 3 sessions (1 a la setmana). En la primera sessió es fa una explicació teòrica de l’experiment i es preparen els diferents pots amb llenties (cada un identificat de forma correcta). En la segona sessió (al cap d’una setmana), s’observa i s s’anota el creixement de cada un dels pots. En la tercera i última sessió (també una setmana més tard), es tornen a observar els pots i s’anoten els resultats finals de creixement. Un cop s’han analitzat els resultats de la part de l’efecte de la llum, es procedeix a comprovar si les noves llenties han incorporat el metall pesat. Per a aquesta part, és necessari triturar les noves llenties i administrar unes gotes de peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) per fer la comprovació. Si reacciona, significa que hi ha presència de diòxid de manganès en les noves plantes. Això demostraria que alguns metalls pesats  presents en les piles, poden anar a parar al sòl i l’aigua amb els qual es cultiven aliments que després arriben al consumidor.

Aquesta experiència sorgeix de la iniciativa del nostre centre de participar en el projecte Apilo i alhora per ser una escola verda que fomenta el reciclatge i la conscienciació dels diferents impactes medioambientals que provoquen els humans i les seves possibles conseqüències. A més a més, forma part del projecte de l’hort que es realitza durant el primer curs de l’ESO, on es fomenta l’alimentació saludable de fruites i verdures, així com de la conservació de l’entorn i la importància de l’agricultura com a recurs de la Terra.

L’experiència “Què mengem?” pot servir per introduir el mètode científic als joves alumnes, fent-los partícips de l’experiment i la manipulació d’éssers vius. Pot ser inclosa en la unitat sobre el regne vegetal o en qualsevol moment del curs escolar.

Recursos

Recursos materials per a la realització de l’experiment:

 • balança
 • aigua
 • llenties (7 per pot)
 • cotó fluix
 • diòxid de manganès (1,5 gram per cada pot)
 • peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada)
 • caixa
 • llibreta d’anotacions

Recursos humans:

 • alumnes de 1r ESO
 • professors/es de Ciències Naturals

Recursos bibliogràfics:

 • Currículum de  l’educació secundària  obligatòria per al curs 2016-2017, segons DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
Valoració

És una experiència senzilla però amb un valor afegit important: fomentar el reciclatge. Els alumnes veuen amb els seus propis ulls els efectes nocius que pot tenir el no reciclar certs materials.

Per saber-ne més

Presentació Què mengem?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>