El restaurant obert

Nom de l’experiència

El restaurant obert – 7022081702

Modalitat i tipus d’activitat formativa

Formació en centre

Curs escolar

2017-18

Formadora

Carme López Romero

Objectius de l’activitat formativa

Superar les competències bàsiques amb autonomia en el treball.
Obtenir el graduat en ESO.
Ser capaç de treballa en grup amb responsabilitat, autoestima, motivació, autoexigència i sentit crític.
Millorar les habilitats socials per tal de millorar la seva inserció social, laboral i escolar.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA DE LA FORMACIÓ
Nivell 3: Transferència immediata

L’avaluació de la transferència immediata té lloc durant i en acabar l’acció formativa.
El seu objectiu és comprovar, amb evidències justificades, que s’estan aplicant de forma raonada propostes relacionades amb els continguts de l’activitat i les línies de treball a seguir per consolidar-les.
Un exemple d’evidències de transferència immediata pot ser el disseny, l’experimentació i l’avaluació d’una seqüència didàctica, d’una activitat, d’una estratègia… a la pràctica docent.
L’avaluació de la transferència immediata es durà a terme en les modalitats de formació en centre i per a centres.
Aquesta avaluació és responsabilitat de l’equip directiu del centre, que la podrà contrastar amb l’equip de centre o de coordinació de l’activitat o amb la persona formadora segons cada modalitat. Les unitats i les institucions organitzadores vetllaran perquè es realitzi, i facilitaran les eines necessàries per fer-la.

Objectius

Donar eines al professorat per treballar amb alumnes d’una aula oberta no conductual. En el marc d’un procés d’ensenyament-aprenentatge competencial.
Treballar en els alumnes la responsabilitat en el treball, l’augment de la seva autoestima, el sentit crític del propi treball i l’autoexigència per millorar el rendiment en el seu procés d’aprenentatge.
Aprendre a treballar les competències bàsiques amb autonomia en el treball.
Ensenyar als alumnes a millorar les habilitats socials per afavorir la seva inserció social, laboral i escolar.

Metodologia

El que es pretén amb la formació és que els plantejaments teòrics que es treballen en el curs tinguin una plasmació directa i clara en les activitats de l’aula. En aquest cas, en tractar-se d’una aula oberta real, les tasques es dissenyen per tal de poder treballar competencialment els continguts de manera transversal i que el resultat sigui que l’aprenentatge que reben els alumnes sigui enriquidor des del punt de vista acadèmic i personal.
Si bé l’objectiu principal quant als continguts és clar (el que marca el currículum de 3r d’ESO), la flexibilitat i la mal·leabilitat quant a la metodologia han de ser completes en relació a la competència personal i social, perquè sovint les estratègies i els plantejaments han de modificar-se per les realitats diverses dels adolescents que formen part d’aquest projecte. Aquesta possibilitat d’avaluació continuada per part dels docents, permet un feed-back continuat que facilita la incorporació de propostes de millora com a resposta al treball crític i reflexiu que realitzen.

Criteris d’avaluació

El professorat ha elaborat unes rúbriques per tal de poder avaluar el progrés cognitiu, emocional i l’autonomia en el treball dels alumnes. Aquestes van ser presentades als alumnes i es van consensuar. Així doncs, el treball inicial del professorat va esdevenir un material de debat al qual van afegir les seves aportacions. Aquesta implicació de l’alumnat genera implicació, responsabilitat i augmenta la responsabilitat en el treball i el sentit crític.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>