Seminari de coordinació LIC de centre i tutors d’aula d’acollida. Curs 2021-2022

Seminari de coordinació semipresencial
Codi de l’activitat: 2010750555
Moodle del curs: https://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=92825

CURS 2021-2022

MATERIALS COMPARTITS

ENLLAÇOS RECOMANATS

Sessió 1    8-10-2021

Pla d’actuació en centre

Seguiment AA

Proposta Enxarxats

Sessió 2   12-11-2021 – PRESENCIAL ?

Sessió pràctica: presentació activitats competencials i/o planificació CLIC

Sessió 3   10-12-2021 – PRESENCIAL

Jocs per fomentar la llengua

A càrrec de la Montserrat Vilà – UAB 

Sessió 4   11-2-2022

 

Propostes de llengua oral

 

 

Sessió 5 – 11-3-2022-  PRESENCIAL

Bastides per facilitar la participació i l`adquisició de nou vocabulari

A càrrec de la Montserrat Vilà – UAB

Sessió 6   8-04-2022

Intercanvi d’experiències