Documentació de referència

estandarsDirectrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya

Document de referència que exposa els serveis i recursos que s’haurien de proporcionar a tota la comunitat educativa des de la biblioteca escolar i els estàndards mínims aplicables als apartats de col·lecció, serveis, espai i personal.