Documentació de referència

Projectes de treball a la classe de llengua i literatura

Monogràfic de la revista Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura núm. 75 que planteja a través de la reflexió teòrica i d’exemples de projectes de llengua i literatura com es poden tractar els continguts amb la metodologia de projectes de treball (octubre-novembre-desembre, 2017).

estandarsDirectrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya

Document de referència que exposa els serveis i recursos que s’haurien de proporcionar a tota la comunitat educativa des de la biblioteca escolar i els estàndards mínims aplicables als apartats de col·lecció, serveis, espai i personal.