Noves aportacions

lecturalibrosanimacionLectura, libros y animación. Reflexiones y propuestas

En aquest dossier Víctor Moreno, l’autor, presenta un seguit d’activitats per a l’adquisició de la competència lectora que tenen com a eix vertebrador l’ús de la biblioteca escolar. Consta de dues unitats didàctiques: el llibre com a objecte cultural i els elements del llibre.

biblio_radioLa biblioteca digital i la ràdio escolar

L’escola Els Cossetans de Cunit va rebre el primer premi Mobile Learning Awards 2016 pel seu treball amb tauletes. Mitjançant l’ús educatiu de dues aplicacions han creat la biblioteca digital i la ràdio de l’escola amb produccions pròpies dels alumnes.