Llicències d’estudi

Biblioteca escolar

BORRUT CASELLAS, Josep. La biblioteca escolar i la formació dels seus responsables. (Educació infantil, primària i secundària. Curs 2005-2006)

CENTELLES PASTOR, Jaume. La biblioteca, el cor de l’escola. (Educació infantil i primària. Curs 2003-2004

RINCON CASADO, J. Francisco. La biblioteca i l’ús de les TIC a la formació permanent. (Educació secundària. Curs 2006-2007)

SECURÚN FUSTER, Rosa Maria. La biblioteca escolar, un recurs per a l’assoliment de les competències bàsiques. (Educació infantil, primària i secundària. Curs 2007-2008)