Maleta “7 de cinema”

recurs-23_granLa maleta “7 de cinema” té per objectiu ser una eina perquè els docents de les escoles catalanes puguin treballar diferents aspectes del cinema a l’aula. La maleta va acompanyada d’una guia didàctica que permet treballar-la de manera autònoma des de diferents itineraris temàtics.

Descripció

La maleta 7 de cinema, pensada per als alumnes d’ESO i Batxillerat, conté tres unitats didàctiques amb activitats de diversa tipologia pensades per treballar la reflexió, l’anàlisi i la creació, amb la possibilitat de fer un cinefòrum per concloure el procés d’aprenentatge amb un visionat i el consegüent debat.
S’articula en tres unitats didàctiques:

  • Sala 1. Tècnica. De què està fet el setè art?’ tracta el vessant tècnic del cinema i ens permetrà conèixer la influència dels materials a l’hora de produir un film, posant l’èmfasi en els suports analògics.
  • Sala 2. Creativitat. Com es narren les històries?’ s’aborda la creativitat al cinema per tal d’aprendre les característiques narratives, estilístiques i formals que defineixen els gèneres i subgèneres del setè art.
  • Sala 3. Acció! Qui fa les pel·lícules?’, descobreix la tasca implícita d’un rodatge, quins professionals hi intervenen i quina és la seva tasca.

Disponibilitat

Disponible.