Maleta “7 de cinema”

Clica la imatge per omplir el formulari de préstec

La maleta “7 de cinema” té per objectiu ser una eina perquè els docents de les escoles catalanes puguin treballar diferents aspectes del cinema a l’aula. La maleta va acompanyada d’una guia didàctica que permet treballar-la de manera autònoma des de diferents itineraris temàtics.

Descripció

La maleta 7 de cinema, pensada per als alumnes d’ESO i Batxillerat, conté tres unitats didàctiques amb activitats de diversa tipologia pensades per treballar la reflexió, l’anàlisi i la creació, amb la possibilitat de fer un cinefòrum per concloure el procés d’aprenentatge amb un visionat i el consegüent debat.
S’articula en tres unitats didàctiques:

  • Sala 1. Tècnica. De què està fet el setè art?’ tracta el vessant tècnic del cinema i ens permetrà conèixer la influència dels materials a l’hora de produir un film, posant l’èmfasi en els suports analògics.
  • Sala 2. Creativitat. Com es narren les històries?’ s’aborda la creativitat al cinema per tal d’aprendre les característiques narratives, estilístiques i formals que defineixen els gèneres i subgèneres del setè art.
  • Sala 3. Acció! Qui fa les pel·lícules?’, descobreix la tasca implícita d’un rodatge, quins professionals hi intervenen i quina és la seva tasca.

Disponibilitat

Disponible.