Zona de persones formadores

Primer de tot, us agraïm la vostra col·laboració i us desitgem que gaudiu de l’experiència com a formadors.

Manual (entorn de gestió dels formadors, col·laborador)

Tasques a realitzar

 1. Gestionar l’activitat de formació. Accés a l’aplicatiu GTAF per tal de poder gestionar la vostra activitat.
  1. Manual d’ús de l’entorn de gestió de la formació GTAF.
 2. Control de l’assistència. Imprimir les graelles de signatures.
 3. Seguiment de l’assistència. Portar a terme el seguiment diari de l’assistència a cada sessió.
 4. Valoració de les activitats de formació.
  1. Valoració per part dels assistents
  2. Valoració per part de les persones formadores i coordinadores.
 5. Acta. Elaborar l’acta final.
 6. Enviar-la signada digitalment al Centre de Recursos.

Si ho preferiu, podeu contactar amb el servei educatiu del Tarragonès mitjançant el correu electrònic crp-tarragones@xtec.cat o trucant al telèfon 977 92 28 70.