Jocs Florals

jocs_florals-categoria_h

Bases dels VI Jocs Florals Escolars de Catalunya

El Departament d’Educació convoca els VI Jocs Florals Escolars de Catalunya. La sisena convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s’adreça als centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya que molts centres escolars de fet ja celebren als seus municipis o comarques.

La participació al certamen és voluntària.

  1. Les categories establertes són les següents:
   1. Alumnat del cicle inicial d’educació primària
   2. Alumnat del cicle mitjà d’educació primària
   3. Alumnat del cicle superior d’educació primària
   4. Alumnat d’educació especial d’educació primària
   5. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria
   6. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria
   7. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria
   8. Conte audiovisual i il·lustrat per a tots els alumnes de primària
  2. Els treballs han de ser escrits en llengua catalana o en aranès.
  3. La modalitat pot ser poesia, prosa i conte digital només per a la categoria H. El tema és lliure.
  4. Els treballs presentats, un per categoria, poden ser individuals o col·lectius (màxim 3 alumnes, excepte la categoria H). El treballs col·lectius només es podran presentar a les categories A, D, E i H.
  5. El centre ha de garantir que els treballs presentats són originals, de creació pròpia.
  6. Característiques de la presentació:
   • L’extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full.
   • El tipus i el cos de la lletra han de ser Arial 12.
   • El format ha de ser en DIN A4, a una sola cara i a doble espai.
   • Hi ha de constar el títol de l’obra, i a dalt a la dreta la categoria i el pseudònim.
   • És imprescindible que els treballs arribin corregits respecte de l’ortografia, la sintaxi i el vocabulari.
   • El conte digital ha de tenir una durada de 4 a 6 minuts. Consulteu les bases específiques d’aquesta modalitat.
  7. Es crearà un jurat per a les categories de treball escrit i un jurat per a la categoria del conte digital i il·lustrat. Els jurats seleccionaran un treball per a cadascuna de les 8 categories. En la categoria del conte audiovisual il·lustrat, el Canal Super3, en funció de les seves possibilitats, podrà produir algun altre conte finalista segons l’ordre que hagi decidit el jurat.
  8. El veredicte dels jurats i el lliurament de guardons es durà a terme el dissabte 15 de juny a les 12:00h. a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (av. de l’Estadi, s/n. Anella Olímpica, Barcelona).
  9. Els treballs guardonats es penjaran al web de la XTEC http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/premis/jocsflorals
  10. Per poder participar en el certamen, els centres s’han d’adreçar al Servei Educatiu de Zona (CRP) i lliurar els treballs en el termini establert, en suport digital i per correu electrònic.