Seguiment de l’assistència

Cada dia, en acabar la sessió i realitzades les signatures, entreu a l’opció Seguiment assistents.

Cal especificar les caselles dels dies assistits i si s’ha realitzat satisfactòriament el projecte especificat en el Pla de Treball. La casella Certificat és automàtica. Cal especificar el Motiu de no certificació en aquells assistents que no assoleixen el certificat. En la columna Qüestionari apareixerà una S un cop l’assistent hagi omplert el formulari de valoració de l’activitat.

Un cop complimentada l’assistència de tot l’alumnat, cliqueu sobre el botó Desar les dades.