Robòtica (Kit Arduino)

Clica la imatge per omplir el formulari de préstec

Creació de quatre projectes senzills de robòtica programats amb ArduinoBlocks.

Descripció

Relació de 10 kits Arduino, basats en la placa Arduino Uno. Cada kit conté elements per a 1 alumne  per a la realització dels quatre projectes següents:

  1. Juguem amb leds (descripció) (més info) (més info) (més info)
  2. Controla el trànsit de la teva ciutat (descripció) (més info)
  3. Aparca el teu cotxe (descripció) (més info)
  4. Comptavoltes d’un circuit (descripció) (més info)

Relació de 4 kits Arduino, basats en la placa Arduino Uno. Cada kit conté elements per a 5 alumnes per a la realització dels mateixos projectes anteriors.

  1. Kit Leds – “Juguem amb leds” (5 Arduino UNO, 5 leds multicolor)
  2. Kit Semàfors – “Controla el trànsit de la teva ciutat” (5 Arduino UNO, 15 semàfors, 15 minibreadboards)
  3. Kit Barrera – “Aparca el teu cotxe” (5 Arduino UNO, 5 servomotors, 5 barreres, 5 sensors Ultrasons)
  4. Kit Comptavoltes – “Comptavoltes d’un circuit” (5 Arduino UNO, 5 sensors Ultrasons, 5 Display Led)

Disponibilitat

Disponible

 

Contingut

Vídeo