Mostra de Teatre

XXXV Mostra de Teatre Infantil i Juvenil del Tarragonès

La Mostra de Teatre Infantil i Juvenil té com a objectiu representar davant el públic els treballs teatrals realitzats durant el curs escolar pels alumnes dels diferents centres d’ensenyament del Tarragonès. Aquest curs 20-21 la Mostra de Teatre del Tarragonès tindrà format virtual. A continuació  trobareu tota la informació corresponent.

Inscripció

 • Inscripció abans del 12 de febrer amb el formulari enllaçat aquí.
 • Omplir la fitxa amb signatura de la direcció del centre.

Condicions de participació

 • Poden participar tots els centres educatius de la comarca, des de llars fins a batxillerat
  amb una obra representada amb el grup-classe-bombolla i enregistrada digitalment.
 •  El tema i gènere de les obres que es representin és lliure.
 • Es prioritzaran obres teatrals en llengua catalana i un màxim de 2 obres per centre (ampliable fins a 3 si tenim poca participació).
 • Durada màxima d’uns 30 minuts per obra.

Condicions legals de participació

 • Drets d’imatge per a la publicació al web-NODES del centre amb autorització prèvia
  signada per a cada alumne participant i docents.
 • Orientacions per gravació d’alumnes segons Pautes de Protecció de Dades per a centres educatius.

Desenvolupament

 • Aquest any degut a la COVID cadascú realitzarà representació al seu centre, amb el seu grup bombolla, escollint per a la seva representació dia i mes que decideixi.
 • Gravació amb el mòbil o tablet (horitzontal) per penjar-la al youtube del centre-web NODES del centre. Cal tenir en compte que després compartirem l’enllaç al NODES del
  SE-CRP i es farà un recull al Youtube del Centre de Recursos Pedagògics.
 • La qualitat de so i d’imatge és responsabilitat del centre. Cal que s’escolti bé i es visualitzi correctament, fent gravacions de plànols grupals-generals, per a publicar-ho abans del 10
  de maig.

Centres participants i obres

INS Collblanc
INS Jaume I Salou
INS Ramon Barbat

Institució Tarragona Turó

INS Vila-seca
ESC EL Miracle

 

 

Proposta didàctica

Teatraula” és una proposta didàctica que consta de diferents pautes i exercicis perquè els alumnes elaborin un petit Diari de la Mostra, de manera globalitzadora i col·laborativa. Per tant, es treballen continguts curriculars de diferents matèries, tot prenent el teatre com a fil conductor.