Pla de formació de zona (PFZ)

El Pla de Formació de Zona és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats  i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

L’actual escenari obliga a mantenir la planificació de la formació docent en format virtual. Per aquest motiu, les propostes formatives s’han de seguir planificant en format virtual i les activitats de formació no es poden portar a terme presencialment.

En previsió d’un canvi de la situació sanitària i la publicació de noves instruccions que ho permetin, les activitats planificades es podran ajustar a modalitats i formats presencials.

 

Les temàtiques prioritzades pel Departament d’Educació pel període 2021-2022 són:

 • Competències professionals docents
 • Inducció a la docència
 • Centres educatius en línea
 • Cultura digital
 • Nous contextos i recursos per al desenvolupament professional
 • Aprenentatge competencial
 • Educació inclusiva
 • Perspectiva de gènere
 • Educació per a la sostenibilitat
 • Evidències d’impacte (avaluació)

 

L’oferta formativa proposada per l‘ELIC i el CREDA és la següent:

 • Enllaç  a la informació corresponent a la formació oferta per l’ELIC
 • Enllaç  a la informació corresponent  als 3 tallers de formació oferts pel CREDA

 

Podeu fer la vostra sol·licitud de necessitat formativa de centre o per a centres, via el següent  formulari de sol·licitud de necessitats de formació abans del 14 de maig.

Si el que voleu és una formació individual com a mestre o professor accediu en aquest enllaç (NOVETAT!!)

Podeu trobar més informació en el document Criteris, instruccions i orientacions per a la formació permanent del professorat 2021-2022″