Pla de formació de zona (PFZ)

 

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Tarragonès és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Tarragonès.

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 06-05-2019 21-05-2019
Comissió PFZ del Tarragonès: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 22-05-2019 22-05-2019
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 30-06-2019
Publicació de les activitats aprovades 15-07-2019
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-2019 27-09-2019
Inici de les activitats de formació 15-10-2019

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre de 2019 9 d’octubre de 2019 a partir del 15 d’octubre de 2019
Segon torn del 9 al 19 de gener de 2020 30 de gener de 2020 a partir del 5 de febrer de 2020
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig de 2020 20 de juny de 2020 a partir del 1 de juliol de 2020