Pla de formació de zona (PFZ)

L’actual escenari que viu el sistema educatiu obliga a adoptar una nova planificació de la formació docent mentre duri aquest període d’excepcionalitat i segueixi en vigor la instrucció que no permet la realització d’activitats formatives presencials.

Aquesta situació afecta:

 • al disseny de les propostes formatives (diferents formats virtuals, amb un EVA per dur-la a terme, adequant els objectius, continguts i l’avaluació de l’aprofitament i la transferència formativa).
 • al procés de detecció de necessitats i l’atenció d’aquestes, i el seu acompanyament per part dels serveis educatius.

El context actual aconsella:

 • La reducció de l’oferta formativa
 • La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge
 • L’orientació de la formació docent per la transformació educativa

Les temàtiques prioritzades pel Departament d’Educació pel període 2020-2021 són:

 • Cultura digital
 • Perfil competencial docent
 • Ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial
 • Educació inclusiva
 • Centre i xarxes educatives
 • Comunitat educativa i relació amb l’entorn

 

Si durant aquests primers dies de curs heu detectat alguna necessitat formativa, podeu fer la vostra sol·licitud via el següent  formulari.

Per tant, si s’escau, empleneu el formulari d’aquesta segona detecció de necessitats abans del 14 de novembre.

La sol·licitud d’inscripció serà entre el 8 i el 19 de gener de 2021.

L’inici de les activitats seran a partir del 4 de febrer de 2021.