Pla de formació de zona (PFZ)

A causa del COVID19 el Pla de Formació queda de la següent manera:

1. Activitats autoformatives (no certificable) Consulteu-les!
2. Pla intensiu de formació del professorat i acompanyament als centres /ODISSEA i portal ODISSEA

Planificació oferta formativa maig i juny – (certificable) Consulteu-la!

   Inscripcions Adjudicacions Inici formacions 
 1r període  1-9 de maig 11 de maig  a partir del 12 de maig 
 2n període 15-25 de maig 27 de maig  a partir de l’1 de juny 
3r període 1-9 de juny  11 de juny  a partir del 12 de juny 
 • fins a 10 sol·licituds (no aplicable a càpsules formatives)
 • no s’aplica la limitació de 100 hores
 • activitats de curta durada (el mínim d’hores certificables per activitat és de 5h)
Competència digital
STEAM
Perspectiva de gènere
Àmbit artístic
Benestar socioemocional
Escola i família
Innovació i recerca educativa
Suport a la inclusió
3. Formació d’estiu
Àmbit artístic
Avaluació de sistema
Coeducació i diversitat de gènere
Llengües estrangeres
Currículum i avaluació competencial per àmbits
Escoles d’estiu
Formació científica, tecnològica, matemàtica i cultura digital
Interculturalitat
Universitats i centres d’ensenyaments artístics superiors
4. Formació PFZ 2020-21

L’actual escenari que viu el sistema educatiu obliga a adoptar una nova planificació de la formació docent mentre duri aquest període d’excepcionalitat i segueixi en vigor la instrucció que no permet la realització d’activitats formatives presencials.

Aquesta situació afecta:

 • al disseny de les propostes formatives (diferents formats virtuals, amb un EVA per dur-la a terme, adequant els objectius, continguts i l’avaluació de l’aprofitament i la transferència formativa).
 • al procés de detecció de necessitats i l’atenció d’aquestes, i el seu acompanyament per part dels serveis educatius.

El context actual aconsella:

 • La reducció de l’oferta formativa
 • La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge
 • L’orientació de la formació docent per la transformació educativa

Les temàtiques prioritzades pel Departament d’Educació a partir de l’octubre de 2020 són:

 • Cultura digital
 • Perfil competencial docent
 • Ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial
 • Educació inclusiva
 • Centre i xarxes educatives
 • Comunitat educativa i relació amb l’entorn

Des del Departament d’Educació també s’oferiran propostes de formació centralitzada i/o territorialitzada relacionada amb les temàtiques prioritzades.

Per tant, si s’escau, aquesta primera detecció de necessitats  – Juny 2020

   • Termini: fins al 28 de juny de 2020
   • La sol·licitud d’inscripció: entre el 14 i 27 de setembre
   • L’inici de les activitats: a partir del 14 d’octubre de 2020

Per finalitzar, dir-vos que us convidem a una reunió informativa Formació 2020-21, dimarts 16 de juny, a les 16h. Si esteu interessats/des, cal que confirmeu la vostra assistència aquí.

RECORDEU: També podeu comptar amb la FORMACIÓ D’ESTIU que us recomanem!

5. Nova detecció de necessitats PFZ 2020-21  – Setembre / octubre de 2020

Al llarg del primer trimestre els serveis educatius duran a terme els processos de detecció de necessitats que permetin elaborar una nova proposta formativa de cara al gener 2021.

Extret de del document:

PLANIFICACIÓ DE LES PROPOSTES FORMATIVES EN L’ACTUAL CONTEXT EXTRAORDINARI.
Criteris i instruccions per a l’elaboració de l’oferta formativa 2020-2021 i la gestió a l’aplicació GTAF de les activitats 2019-2020 i 2020-2021 – Maig 2020