Control de l’assistència

Abans de la primera sessió, entreu a l’opció Full assistència per tal d’imprimir les graelles de signatures.

Imprimiu el fitxer en format PDF que genera l’aplicatiu.

Cal que els assistents signin al final de cada sessió.
Caldria evitar afegir a mà cap persona que no hagi formalitzat la inscripció. En aquest cas caldria adreçar-la al CRP.
Un cop fetes les signatures diàries, inutilitzeu amb una marca la cassella de qui no ha assistit.
Custodieu els fulls de signatures fins a la propera sessió.
Cal lliurar els fulls de signatures al CRP en presentar la documentació de final d’activitat.