Centres educatius

Al Tarragonès hi ha 54 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 23 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 1 institut-escola, 19 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 4 centres d’educació especial, 35 llars d’infants públiques i 23 llars d’infants privades, 2 escoles oficials d’idiomes, 1 escola d’art i disseny, 10 centres de formació musical, 3 escoles de dansa, 6 centres de formació de persones adultes i 3 centres de formació ocupacional.