Modalitats i formats de formació

MODALITATS DE FORMACIÓ

Segons el document “Criteris, instruccions i orientacions per a la formació permanent del professorat 2021-2022″, les activitats de formació es poden classificar en les modalitats següents:

 

 

Professorat d’un centre
Formació en centre

(explicació de totes les formacions)

Centre
Professorat de diversos centres
 • Seminari de coordinació
 • Curs / seminari d’equips de centre
 • Taller d’equips de centre 
Formacio per a centres

(explicació de totes les formacions)

 • Taller
 • Curs
 • Seminari
 • Grup de treball 
 • Conferència, taula rodona, trobada pedagògica,
 • intercanvi d’experiències, jornades i cicle de conferències
 • Estada formativa a l’empresa
 • Estada formativa a l’estranger
Formacio individual

(explicació de totes les formacions)

Individual

 

FORMATS DE FORMACIÓ 

Les activitats de formació es poden organitzar en tres formats

Presencials Semipresencials En línia
Totes les sessions són presencials Combinació de sessions presencials i sessions en línia

Les sessions en línia poden ser síncrones, asíncrones o mixtes.

Totes les sessions són en línia 

Les sessions en línia poden ser síncrones, asíncrones o mixtes.