Servei Comunitari

Servei Comunitari a distància

Orientacions per dur a terme el projecte a distància

El Servei Comunitari va destinat als alumnes de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. La durada d’aquest projecte és mínim de 20 hores (10h d’aprenentatge i 10h de servei).

L’Aprenentatge Servei és la metodologia més adient per desenvolupar el Servei comunitari. L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís.

 

 

 

 

 

Els objectius del Servei comunitari són:

 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Els àmbits per desenvolupar projectes de servei comunitari són:

 • Acompanyament i suport a l’escolarització
 • Suport a necessitats bàsiques
 • Intercanvi generacional
 • Medi ambient
 • Participació ciutadana
 • Patrimoni cultural
 • Projectes de solidaritat i cooperació
 • Preservació i manteniment del medi urbà
 • Lleure