Calendari PFZ

Calendari 2021-2022
Procés Dates
Detecció de necessitats dels centres educatius Fins el 14 de maig de 2021
Reunió SE/ST posada en comú demandes i oferta 19 de maig de 2021
Introducció de la proposta a l’aplicació GTAF Fins el 6 de juny de 2021
Anàlisi i aprovació de la proposta dels PFZ a la Comissió d’Ordenació Educativa Territorial de cada un dels ST Fins el 14 de juny de 2021
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament Fins el 30 de juny
Publicació de les activitats aprovades Juliol – Agost
Inscripcions 2021-2022
Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’assignacions Inici de les activitats
Primer torn Del 13 al 26 de setembre de 2021 8 d’octubre  de 2021 A partir del 14 d’octubre de 2021
Segon torn Del 7 al 18 de gener de 2022 31 de gener de 2022 A partir del 7 de febrer de 2022