Llegir per APRENDRE – Anna Frank. El diari d’una noia – CS

Descripció

Maleta de lectura amb lot de llibres amb CD per treballar el gust per aprendre sobre sentiments, experiències i vivències de la protagonista jueva al final de la Segona Guerra Mundial, fins al dia que els nazis els van descobrir i els van portar a camps de concentració. Alhora per treballar el gust per la lectura, fàcil, amb els nens i nenes de cicle superior d’educació primària.

PDF del contingut de la maleta

19 exemplars d’Anna Frank. El diari d’una noia. (Traducció i adaptació de Gemma Redortra i Eusebi Coromina)

Maleta núm. 84

 


Disponibilitat Maleta CS

Disponible

Llegir per GUST – PROJECTE Alícia al país de les meravelles – CS-ESO

Descripció

Maleta de lectura amb lot de llibres per treballar el gust per la lectura amb les noies i nois de cicle superior d’educació primària i els primers cursos d’educació secundària.

PDF del contingut de la maleta

29 exemplars d’Alícia al país de les meravelles

maleta núm. 23

Espai dels PROJECTES de lectura


Disponibilitat Maleta CS-ESO

Disponible

Llegir per GUST – PROJECTE Roalh Dahl – Charlie i la fàbrica de xocolata – CS

Descripció

Maleta de lectura amb lot de llibres per treballar el gust per la lectura dins el Projecte Roald Dahl amb els nens i nenes de cicle superior d’educació primària.

PDF del contingut de la maleta

15 exemplars de Charlie i la fàbrica de xocolata

maleta núm. 31

Espai dels PROJECTES de lectura


Disponibilitat Maleta CS  (NR. 40121)

Disponible

Llegir per GUST – PROJECTE Pinotxo – CS-ESO

Descripció

Maleta de lectura amb lot de llibres per treballar el Projecte Pinotxo i el gust per la lectura amb les noies i nois de cicle superior d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.

PDF del contingut de la maleta

23 exemplars de Pinotxo

maleta núm. 22

Espai dels PROJECTES de lectura


Disponibilitat Maleta CS-ESO

Disponible

Llegir per GUST – PROJECTE Roald Dahl – Matilda – CM-CS

Descripció

Maleta de lectura amb lot de llibres i un DVD per treballar el gust per la lectura amb els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior d’educació primària.

PDF del contingut de la maleta

17 exemplars de Matilda

maleta núm. 44

Espai dels PROJECTES de lectura


Disponibilitat Maleta CM-CS

Disponible

Projecte ambDdeDona-coeDuca’t Internivells

Descripció

Maleta de lectura per treballar la coeducació i la igualtat de gènere amb les nenes/noies i nens/nois de cicle mitjà, cicle superior d’educació primària i d’ESO, en base a la maduresa i a la realitat del grup 

PDF del contingut i temàtica de la maleta

  • 15 exemplars de El secret de l’Otus
  • 15 exemplars de 24 senyals per descobrir un alien
  • 1 exemplar de Good night stories for rebel girls – 2

maleta núm. 10

Espai dels PROJECTES de lectura

Disponibilitat Maleta CM-CS-ESO

Disponible

 

Projecte ambDdeDona-coeDuca’t CS

Descripció

Maleta de lectura per treballar la coeducació i la igualtat de gènere amb els nens i nenes de cicle superior de primària

PDF del contingut i temàtica de la maleta

15 exemplars de Duna. Diari d’un estiu

15 exemplars de L’hivern que vam aprendre a volar

1 exemplar de Las chicas son guerreras

1 exemplar de Las chicas son de ciencias

1 DVD: Cobardes

maleta núm. 9

Espai dels PROJECTES de lectura

Disponibilitat Maleta CS   (NR.40111)

Reservada del 13 de setembre al 29 d’octubre de 2021 (Escola Sant Isidre)