Projectors EPSON EMP62

Descripció

Equip per projectar presentacions en aules, conferència o reunions.

Es presta amb cable per a connexió a l’ordinador, comandament a distància i cable de connexió a la xarxa elèctrica.

Disposem de 2 unitats en préstec.

 

Disponibilitat Projector 1 (R.80054)

En préstec del 26 al 28 d’octubre de 2021 (Llar Inf. El Gargot)


Disponibilitat Projector 2 (R.80056)

Disponible