Kit d’estudi de falles i deformacions

Descripció

Aquest model experimental és una màquina que reprodueix a petita escala un mecanisme de producció d’esforços com els que es podrien donar a la realitat sobre una superposició de dipòsits sedimentaris.
Observacions: Conté guia del professorat i de l’alumnat.

Guia del professorat (inclou full per l’alumnat)

 

Disponibilitat kit d’estudi de falles (Reg. 60016)

Disponible