Videoconferència amb OBS

El programa OBS Studio permet fer enregistraments de pantalla i emissions via Internet.

 

D’una manera prou senzilla podem capturar el contingut de la nostra pantalla i del nostre micròfon per a elaborar un videotutorial. També podem utilitzar-lo, conjuntament amb Youtube, per a emetre una vídeoconferència adreçada fins i tot a més de 100 persones

OBS és programari multiplataforma (disponible per a Windows, Mac, GNU/Linux) i de codi obert, per tant és totalment gratuït.

Materials de formació Ateneu

Videotutorial de mostra (a youtube en trobareu molts més)

Descarregueu el programa directament de la web oficial del Projecte


Bonustrack: Com envio vídeos molt grans a altres companys?

Si el vídeo és molt gran i no el podeu enviar per correu, podeu fer servir les següents eines: