Recerca, Creació i Servei – Programa d’Innovació

Aprenentatges competencials a partir dels reptes de l’entorn

Aquest programa es fonamenta en el plantejament de diferents tipus de reptes proposats a l’alumnat per entitats socials, culturals i altres, procedents de l’entorn dels centres educatius, com associacions de veïns i veïnes, museus, ONG… En aquest sentit, el coneixement que es desenvolupa en la resolució del repte es converteix en accions que es projecten en forma de servei a les persones, intervenció sobre l’entorn i concreció de les idees amb produccions culturals.

El programa va destinat a tot l’alumnat de 4t d’ESO, que haurà de disposar d’una franja optativa de 4 hores setmanals en la qual s’elabora el projecte en col·laboració amb l’entitat externa i l’acompanyament d’un professor o una professora del centre.

Al llarg del curs l’alumnat haurà d’escollir quatre projectes, de vuit  o nou setmanes de durada, que desenvoluparà de manera successiva. Els projectes pertanyen als tres àmbits següents: social i artístic, científic i tecnològic, i comunicatiu. Això permet que cada alumne pugui desenvolupar un itinerari curricular personal. Cada àmbit correspon a un professor o professora responsable de cadascun dels grups que es formaran per a cada projecte.

Col·laboració entre les entitats de l’entorn i el centre

Alguns exemples d’entitats col·laboradores poden ser l’administració local,  l’AFA del centre, l’associació de veïns i veïnes, entitats de serveis a gent gran, escoles de primària, el mateix centre, equipaments culturals (museu, biblioteca, auditori), ONG i empreses o tallers de l’entorn.

Més informació a l’Intranet d’Educació seguint la ruta: Skip Navigation LinksInici > Gestió de centres > Innovació pedagògica > Programes d’innovació > Recerca Creació i Servei