Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de primària

S’han publicat recentment les Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària, que complementen les que es van publicar al desembre (secundària).

Amb aquests documents s’ofereix una aproximació a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat, tot oferint documents de suport per a la seqüenciació curricular dels continguts digitals al llarg de l’educació primària i secundària obligatòria així com recursos per avaluar el progrés de l’alumnat al llarg de l’etapa. És clau tenir present que l’abordatge de l’assoliment de la competència digital requereix una planificació compartida i la implicació de totes les matèries.

Aquests documents s’ha elaborat en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).

Els podeu trobar a la nostra secció de Cultura digital / TAC