Les escoles poden obligar els alumnes a tenir la càmera encesa en les classes virtuals

Ja no es podran fer classes en línia amb la càmera apagada si els professors demanen a l’alumnat, de forma justificada, que la mantinguin encesa.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades permet als centres educatius exigir els alumnes de qualsevol edat (tant si són menors com majors de 14 anys) que mantinguin activa la càmera durant les classes virtuals.

Considera que, en l’actual context de pandèmia, aquest tractament de les dades personals, inclosa la imatge, és lícit si és proporcional, perquè es basa en l’interès públic, fins i tot sense tenir l’autorització de l’alumnat ni de pares o tutors.

La decisió de l’APDCAT es fonamenta en el fet que els centres educatius tenen l’obligació legal d’assegurar i garantir la funció educativa del seu alumnat, una missió que es considera “d’interès públic”.

Més informació