Guia per a l’elaboració del Projecte de convivència

El Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius un recurs per facilitar l’elaboració i implementació dels seus projectes de convivència.

Aquesta guia està constituïda per tres documents:

Guia per a l’elaboració del Projecte de convivència: marc conceptual i descriptiu que recull els continguts actualitzats arran de la publicació de la Resolució EDU/1753/2020, de 16 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte educatiu de centre.

Projecte de convivència de centre: en aquest document editable el centre pot recollir els continguts del seu projecte.

Concreció dels protocols per a la millora de la convivència: en aquest document editable el centre pot realitzar la concreció dels protocols publicats pel Departament d’Educació que consideri oportuns.