ENSENYAR LITERATURA CATALANA A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

IEC, en línia
Dilluns, 12 de juliol de 2021, 9.00 h

Aquesta jornada és gratuïta i oberta a tothom.

Com podem ensenyar literatura catalana a l’educació secundària? Des d’una visió molt pràctica, un conjunt de professors, amb experiència i una valorada trajectòria docent, oferiran diversos mètodes i recursos per afrontar el treball amb la literatura catalana a l’aula. Es faran ressò dels materials que utilitzen per introduir els textos o les lectures, de com plantegen i contextualitzen  la història de la literatura, de la necessitat de treballar la llengua a través dels continguts literaris, de quins són els recursos més adequats per als diversos nivells de l’ESO i del Batxillerat. Comptat i debatut, la transmissió de la pròpia experiència docent pot ser de gran interès i utilitat per al professorat que se sent mancat de la formació i del guiatge suficients per a les classes de literatura.

Programa i més informació