Servei Comunitari

El Servei comunitari, tal i com s’estableix en el currículum de l’educació secundària, és una acció educativa que, de forma obligatòria, ha de realitzar tot l’alumnat a 3r o 4t.d’ESO. Éstà orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumnat, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat.

 


VIII Jornades ApS 3-4 març 2021

ApS: Educar per a la transformació social

Taller 1 Per què recomanaries l’aprenentatge servei a primària?

Taller 2 Com fer ApS amb estratègies virtuals?

Taller 3 Com avaluar l’impacte social dels projectes ApS?

Taller 4 Com fer ApS des de la universitat?

Taller 5 Com multiplicar els projectes ApS?


NOVETATS CURS 20-21:

Orientacions Servei Comunitari 2020-21

Vídeo: El servei Comunitari a distància, a càrrec de Roser Batlle, 30 de setembre de 2020

D’acord amb la Resolució EDU/1189/2020, de 28 de maig, d’avocació i delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació, els directors dels centres signaran els convenis de Servei comunitari d’àmbit local.

Al portal de centres trobareu el model de conveni i les indicacions per gestionar-lo.

El director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa signarà els convenis amb entitats d’àmbit territorial de tot Catalunya. Podeu consultar a la següent base de dades els convenis de col·laboració signats pel Departament d’Educació.


En el portal d’APS del nostre Servei Educatiu trobareu informació més concreta sobre els projectes d’Aprenentatge i Servei de la comarca del Segrià:

Justificació de la importància de la metodologia APS.

Documentació.

Projectes en curs.

Entitats col·laboradores.

Enllaços destacats.