Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

Dia Internacional de la Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, 6 de febrer 2021.

 

 

 

 

 

L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes) ens emplacen a haver erradicat la mutilació genital femenina (MGF) a 2030.  La MGF vulnera la salut sexual i reproductiva i, per tant, els drets humans de les dones i les nenes.
A Catalunya, s’ha fet un esforç important en l’abordatge de la MGF així com altres manifestacions de la violència masclista, des de les administracions i entitats. Us facilitem l’enllaç al del Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina i l’accés a materials per a treballar la prevenció  de la MGF als centres educatius.