Llibres consulta en línia febrer 2021

Febrer 2021

Accés en línia a novetats bibliogràfiques. Feu un clic a l’enllaç.


Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària

​Departament d’Educació, 2021

La importancia del absentismo escolar para el desarrollo y el desempeño educativos

Emma García, Elaine Weiss
Fundación Ramón Areces, 2020

Lectura y dificultades lectoras en el siglo XXI

Antonio Díez Mediavilla, Raúl Gutiérrez Fresneda (coords.)
Octaedro, 2020

Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores DigCompEdu

Christine Redecker
INTEF, Fundación Universia, 2020
The digital age and its discontents: critical reflections in education

Matteo Stocchetti (ed.)
Helsinki University Press, 2020