XVIII Premi Antoni Quintana i Marí – Ensenyament secundari.

PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ PER A TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI I POSTOBLIGATORI

Antoni Quintana i Marí, mestre i químic. Tarragona, 1907 – Barcelona, 1998

18a convocatòria. Premi instituït l’any 2001

BASES 2019

L’objectiu del premi és despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants d’ensenyament secundari.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.

Les obres que optin al premi han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

El format i l’extensió dels treballs són lliures.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball (sense indicar-ne l’autoria), una síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters (sense indicar-ne l’autoria) en què hi consti l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca, i una carta signada pel director del centre o pel cap d’estudis que certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball no s’indicarà l’autoria i sols apareixerà el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatòria. Serà a la carta signada per la direcció del centre, o cap d’estudis, on es certificarà l’autoria i el títol de treball, junt amb l’autenticitat.

El destinatari del premi en metàl·lic serà l’estudiant, autor del treball guanyador. En el cas que es premiï un treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip. Els tutors dels treballs guanyadors rebran un certificat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel Consell Directiu i s’establiran dues categories, secundària obligatòria i postobligatòria.

La dotació del premi per a cada categoria és de cinc-cents euros (500 €) i les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

El jurat es reserva el dret de no adjudicar el premi.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 20 de desembre de 2019.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de juny de 2019

Lliurament del premi: en un acte organitzat per la SCHCT al llarg del quart trimestre del 2019, amb una exposició del treball premiat a càrrec del guardonat.

Web de l’IEC on poder fer la inscripció