Préstec d’aparells

El CRP posa a disposició dels centres educatius del Garraf, amb petició prèvia, el préstec del següent material de suport:

  • Projectors

  • Ordinadors portàtils

  • Equip complet de gravació i edició de vídeo Ipad

  • GPS, rutes de muntanya (properament)

  • Càmera HP Pro HUE

  • Unitats d’observació DINO-LITE

  • Màquina de fum

  • Màquina de fer xapes