Préstec d’aparells

El CRP posa a disposició dels centres educatius del Garraf, amb petició prèvia, el préstec del següent material de suport:

  • Projectors
  • Ordinadors portàtils
  • Equip complet de gravació i edició de vídeo Ipad (properament)
  • GPS, rutes de muntanya (properament)
  • Projector HP Pro HUE
  • Unitats d’observació DINO-LITE