Motxilla bioclimàtica

El programa de la motxilla bioclimàtica és una proposta didàctica per avaluar i optimitzar els consums energètics dels centres educatius. La seva finalitat és realitzar una aportació metodològica per facilitar l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia en qüestions tant rellevants socialment com la limitació de recursos fòssils, la seguretat energètica, la sostenibilitat o el canvi climàtic i la salut.

La proposta didàctica basada en aquest recurs, ofereix la possibilitat d’aprendre a utilitzar un conjunt d’aparells de mesura que permeten fer una auditoria bioclimàtica d’una aula i/o centre educatiu, relacionades amb l’eficiència energètica i climàtica, la qualitat de l’aire i la salut.

Aquesta maleta està adreçada a l’alumnat d’ESO i Batxillerat.

La participació en el programa La motxilla bioclimàtica implica que un centre educatiu concreti en un projecte l’ús i l’aplicació de la motxilla bioclimàtica.

Passos a seguir:

  1. Reunió de treball del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) amb el centre educatiu, concreció de les línies generals del projecte de centre i lliurament de la maleta amb els aparells de mesura.
  2. La introducció de seqüències didàctiques a l’aula vinculades a les competències bàsiques que es poden enriquir amb La motxilla bioclimàtica.
  3. Definir el nivell d’ús que implementarà el centre educatiu
  4. Exposar les activitats i compartir els resultats a nivell de centre i intercentres.
  5. Reunió de treball del centre educatiu amb el CRP per valorar el projecte i retorn del recurs.

Presentació del programa
Guia didàctica
XTEC: la motxilla bioclimàtica