Documentació SC

Documents de gestió

(Actualitzats a 10 de desembre de 2018 amb la nova denominació del Departament i d’acord amb la nova llei de protecció de dades i el nomenament del nou director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa).

Si voleu consultar la base de dades de convenis signats pel Departament d’Educació amb les entitats, seguiu aquest vincle.

Documents de suport

Marc normatiu

Desplegament legal referit a la implementació del Servei comunitari.

Per saber-ne més

Bibliografia