Article de la Ruth Solano i la Marta Vinardell a BilinSigNews

Ens satisfà molt fer-vos saber que al darrer número de la revista BilinSigNews s’ha publicat un interessant article de les nostres companyes, Ruth Solano i Marta Vinadell, titulat “La tarea metalingüística L1/L2 en Logopedia/UALL”

En aquest article ens parlen de la seva feina a l’Escola-Taller Xalest de Sabadell amb un grup d’alumnes amb sordesa de secundària. El seu objectiu amb aquests alumnes és la millora de les seves competències lingüístiques i comunicatives a través de la interacció comunicativa i el treball de comparació metalingüística amb diferents còdis i sistemes lingüístics (llengua parlada i llengua de signes catalana). En aquesta tasca es posa l’ènfasi en el procés de transferència d’una llengua a l’altra fent ús del català signat com a facilitador i recurs augmentatiu per a la comprensió i l’expressió de la llengua catalana.

Enhorabona companyes!!