Serveis

L’equip multidisciplinar del CREDA Jordi Perelló té un àmbit d’actuació que compren tota la comarca del Vallès Occidental i ofereix els serveis que trobareu a continuació:

  • Atenció logopèdica en l’àmbit escolar a alumnes amb deficiència auditiva o amb trastorn de llenguatge.
  • Atenció primerenca a alumnes amb deficiència auditiva de 0 a 3 anys a la seu del CREDA.
  • Valoració psicolingüística dels alumnes atesos pel CREDA.
  • Acolliment familiar per a pares d’alumnes amb deficiència auditiva.
  • Assessoraments al centres escolars on hi hagi matriculats alumnes amb pèrdua auditiva o amb trastorn de llenguatge.
  • Col·laboració amb l’EAP per decidir si un alumne és creditor d’atenció del CREDA.
  • Valoració audiològica i audioprotètica dels alumnes amb sospita o amb diagnòstic de pèrdua auditiva.
  • Revisions audioprotètiques de tots els alumnes amb pròtesis auditives, estiguin o no atesos pel servei de logopèdia.
  • Fons Documental especialitzat i de materials específics amb servei de préstec.

Organització CREDA 2018-19


 

A qui atenem2