Orientacions i informació

Com se seleccionen els alumnes que s’atenen al CREDA?

Els EAP dels Serveis Educatius de cada zona deriven els alumnes a través d’un protocol que inclou:

  • una mostra escrita del llenguatge oral de l’alumne
  • un recull de dades sobre l’escolarització i les capacitats de l’alumne.

Els psicopedagogs del CREDA i de l’EAP prioritzen, de totes les demandes rebudes, els alumnes que s’atendran el curs vinent, segons la gravetat del cas i la disponibilitat del servei.

Al llarg del curs la detecció d’alumnes amb sordesa pregona pot fer variar el pla d’actuació d’alguna logopeda. Aquests alumnes es prioritzen per sobre de tots els altres i s’atenen des del mateix moment de la seva detecció.

El infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de pèrdua auditiva (ORL) la família, el CDIAP o l’EAP poden accedir directament al CREDA.

Quins models d’escolarització poden escollir els pares?

Els pares dels alumnes amb sordesa poden optar per dos models d’escolarització que fan referència a l’aprenentatge de la llengua i l’accés a l’aprenentatge en modalitat oral o bilingüe. Veieu la pàgina modalitats d’escolarització.

Orientacions per al treball a casa

A continuació hi trobareu informació sobre possibles actuacions per fer a casa:

Pautes sobre com ajudar a desenvolupar les habilitats auditives

Aprendre a respirar, bufar i mocar-se