VIII Jornada d’Inclusió Digital

La VIII Jornada d’Inclusió Digital permetrà l’intercanvi d’experiències de centres i serveis educatius que afavoreixen el paper protagonista de l’alumne en el seu aprenentatge tot aprofitant el potencial que té la tecnologia per a personalitzar els entorns i per interactuar i participar a l’aula i més enllà.… Llegeix més»

Formació a Blanquerna “La Capsa dels Sons: recursos i activitats…”

Blanquerna organitza un curs de 15 hores titulat “Les Capses dels Sons. Recursos i activitats per a l’adquisició dels sons de la parla en infants” que impartirà la nostra companya Mercè Calafí durant el mes de gener (3 sessions en dimecres) i el dissabte 2… Llegeix més»

Estudios sobre la situación del alumnado con sordera en España

FIAPAS ha publicat a la seva Biblioteca Virtual el conjunt de ponències en format video  titulat Estudios sobre la situación del alumnado con sordera en España”, on es recullen els treballs presentats durant la II Jornada Científica de Reflexión Educativa, celebrada a Madrid el mes de novembre de 2016. En aquesta Jornada Científica va participar el nostre CREDA amb la ponència  Una experiencia de inclusión del alumnado con sordera: Escoleta Bellaterra que va estar a càrrec de la Mar Pastor i la Mercè Calafí, i que s’enmarcava en el Panel II: Escuela y Aprendizaje.

Programar per competències a primària

L’ordenació curricular de l’etapa de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria integra el concepte de competències bàsiques dins els components del currículum i fixa que l’adquisició de les competències per part de l’alumnat és el referent bàsic de l’acció educativa de cada equip docent de l’etapa.

La consideració de les competències bàsiques com a eix del procés educatiu implica canvis metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat. Això implica la necessitat de fer algunes modificacions en les programacions dels centres, per tal que recullin com es treballen aquestes competències bàsiques per mitjà dels continguts de les àrees o matèries i d’altres espais i temps escolars.

Per aquest motiu us fem arribar el document “Programar per Competències a Primària” amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la normativa i els marcs conceptuals que orienten les línies de treball del Departament d’Ensenyament en relació amb el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, i de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

IV Jornades ATELCA “Tot TEL”

La secretaria d’AELFA-IF ens fa saber que el proper 3 de febrer es realitzaran a l’auditori SC Trade Center de Sant Cugat del Vallès les IV Jornades ATELCA “Tot TEL” amb la participació, entre d’altres ponents, de l’Elvira Mendoza, catedràtica de logopèdia de la Universitat de Granada. El preu de l’inscripció és de 50€.

Si voleu més informació de les jornades la trobareu en el següent enllaç:    Informació IV Jornades ATELCA