ACCEPTACIÓ DE SOL·LICITUDS CURS 2021-2022

Acceptació de sol·licituds als camps i entorns d’aprenentatge

Un cop finalitzat el període d’assignació de sol·licitudsa partir del dia 30 de juny comença el període per fer les acceptacions d’aquelles sol·licituds que hagin estat assignades.


Calendari:

(Ajuda per obtenir full acceptació)