Modalitats

sortides

Modalitats

Les estades: són seqüències didàctiques de més d’un dia de duració, que requereixen del desplaçament i allotjament del grup d’alumnes i mestres fins a la seu del CdA o EdA, i que poden tenir una durada de 2 a 5 dies. Els grups d’alumnes s’allotgen en els albergs o cases de colònies propers a cada CdA. Al llarg de la seva estada es desenvolupen el projecte i les activitats que s’han acordat prèviament entre els docents del CdA/EdA i els mestres o professors del centre. El disseny d’activitats i la seqüència didàctica que les acompanya, activitats que es faran abans de l’estada i els treballs posteriors a realitzar al centre, s’acorden a les trobades de coordinació que es realitzen en diferents moments del curs escolar, per tal de garantir una correcta coordinació entre els interessos del grup/centre i l’oferta d’activitats del CdA o l’EdA.

Les sortides: són activitats d’un dia de durada. Es poden realitzar a l’entorn del proper del centre o desplaçar-se fins al lloc escollit per a fer l’activitat. En general, no es requereix cap trobada de coordinació per a fer la sortida, però sí que és important un contacte previ amb els docents del CdA o EdA per acabar de concretar aspectes organitzatius i pedagògics amb el centre. En general s’adrecen als centres educatius més propers a cada CdA o EdA.

Els projectes compartits: són projectes que poden tenir una durada variable (1 mes, 1 trimestre, el curs sencer). Els docents del CdA, en estreta col·laboració amb els mestres del centre educatiu que hi participen, plantegen un seguit d’activitats per a portar a terme el projecte en qüestió. Actualment, el CdA de l’Alt Berguedà té en marxa 3 projectes compartits: “Coneix l’entorn del meu poble”, “Projecte Hugot: rius i rieres del Berguedà” i “L’hort escolar”, però restem oberts a la possibilitat de portar-ne a terme algun altre si algun centre així ho sol·licita.