Blocs preparació estada (INSTITUTS)

La preparació de l’estada per al cicle superior de Primària, i per altres grups que així ho acordin amb el CdA, es realitzarà a través de blocs digitals, creats per a poder realitzar i compartir entre el centre i el CdA les diferents tasques que es proposen a cada itinerari. Durant la trobada de coordinació inicial, i durant tot el Moment 1 de preparació de la vostra estada, es pot anar modificant el contingut d’acord amb les indicacions que ens proporcioni cada centre, de manera que les activitats a realitzar abans de la vostra estada es poden adaptar i modificar. Només cal que ens ho feu saber.

Cada centre tindrà a la seva disposició un bloc propi, creat des del CdA, on haurà d’anar penjant les diferents tasques de preparació i els treballs  posteriors que dugui a terme un cop finalitzada l’estada al CdA. Tant les activitats prèvies com les posteriors s’hauran anat acordant conjuntament durant les trobades de preparació que es duguin a terme entre el centre i l’equip educatiu del CdA. A tall d’exemple, i per il·lustrar els diferents blocs, podeu consultar una plantilla genèrica per a cada itinerari en els següents enllaços.

Durant la trobada de coordinació inicial, i durant tot el Moment 1 de preparació de la vostra estada, es pot anar modificant el contingut d’acord amb les indicacions que ens proporcioni cada centre, de manera que les activitats a realitzar abans de la vostra estada es poden adaptar i modificar. Només cal que ens ho feu saber.

EXEMPLES BLOCS D’ITINERARIS SECUNDÀRIA (Cliqueu les icones per veure els blocs d’exemple)

Itinerari RIU

Més informació

Itinerari PAISATGE

Més informació

Itinerari ECOSISTEMES

Més informació