Webquest preparació estada (Escoles i Instituts)

Com a tercera opció de preparació de l’estada, el recurs didàctic a utilitzar seria la WebQuest. Especialment adreçat a ESO, però també es pot fer a Cicle Superior d’Educació Primària.

Però, què és una Webquest?

Segons la definició del seu propi creador, Bernie Dodge, “és una activitat basada en una recerca guiada on la informació amb la qual els alumnes interactuen procedeix parcialment o totalment de recursos a Internet”. 

La finalitat d’aquestes activitats és que l’alumne aprengui a seleccionar i transformar la informació per a construir el seu propi coneixement, per a la qual cosa se l’ha d’ajudar oferint-li una guia i les eines adequades.

Les Webquests solen presentar una estructura comuna, amb les següents parts:

  • Índex o pàgina principal. Explicita el tema i el nivell, així com els enllaços als diferents apartats.
  • Introducció. Plantejament d’un repte per solucionar.
  • Tasca. Treball a realitzar per l’acompliment de l’objectiu, el què han de fer.
  • Procés. Com ho han de fer. Activitats i recursos per a poder-les desenvolupar.
  • Avaluació. Indicar els diferents aspectes a valorar a través de rúbriques (pautes d’avaluació) que tinguin en compte tots els aspectes treballats.
  • Conclusions. Reflexió sobre el que s’ha fet.
  • Crèdits. Informació consultada, referències bibliogràfiques, agraïments, …
  • Guia didàctica. Pautes i orientacions pels docents.

Un coneixement previ de l’entorn i de les activitats que es duran a terme durant l’estada, no tan sols n’afavoreix un major aprofitament, sinó que també motiva als alumnes i els predisposa a treballar més activament. Plantegem adquirir-lo a través d’aquest recurs didàctic, la Webquest, que ens permetrà organitzar i utilitzar de manera eficient el potencial que ofereixen la xarxa i les TIC. Aprofitant les oportunitats que ens ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació: recerca per Internet, utilització de diferents programes informàtics, correu electrònic, xat, …, proposem als nois i noies la  preparació de l’estada de forma col·laborativa i exposar-la ells mateixos als pares o companys a través d’una presentació multimèdia.

Previament a l’estada es treballaran preguntes com: JA SABEU ON SOM? COM HO HEU DE FER PER VENIR? QUIN TEMPS FARÀ? QUÈ HEU DE PORTAR? COM ÉS LA CASA ON ESTAREU? QUINES FEINES HI VENIU A FER? QUÈ US CAL SABER ABANS? COM ÉS EL BERGUEDÀ? Per posteriorment fer-ne difusió.

Serà necessari fer una bona organització per grups.

 

WEBQUEST DE CADA  ITINERARI

Itinerari RIU

Més informació

Itinerari PAISATGE

Més informació

Itinerari ECOSISTEMES

Més informació