Preparació d’una estada

Organització i funcionament

Per tal de preparar correctament una estada als CdAs i EdAs, es realitzaran unes trobades de coordinació inicials on començarem a perfilar les activitats de la vostra estada, però també els passos que haureu de seguir amb els alumnes abans de venir, i els que haureu de fer un cop l’estada hagi finalitzat físicament. Totes les estades a Camps i Entorns d’Aprenentatge comporten l’acceptació per part del centre educatiu d’una seqüència didàctica, amb activitats prèvies i posteriors a l’estada del vostre centre, de manera que la feina que fem els CdAs i EdAs s’encamina al nou model competencial del currículum del Departament d’Ensenyament.

Caldrà doncs, pactar les activitats prèvies a realitzar al centre, i acordar quins treballs donaran lloc les activitats que haguem programat conjuntament amb cada centre educatiu. La idea és que venir a fer una estada en un CdA o EdA ha de resultar en algun producte final on es vegi reflectida la feina que, per una banda, haureu inicial al centre, i de l’altra haurem desenvolupat conjuntament al llarg de la vostra estada. Així doncs, la vostra estada no finalitzarà l’últim dia que estigueu al CdA o EdA, sinó que haurà de continuar al centre educatiu, segons el què haguem pactat en cada cas.

En aquest document podeu trobar indicacions de com s’organitza una estada al CdA de l’Alt Berguedà, les normes de convivència i consells a tenir en compte (què cal portar, com funciona el menjador, les estones de lleure…).

Accés al node del vostre centre

Dins del web del CdA de l’Alt Berguedà, i pels centres que així ho haguem acordat a la trobada de coordinació, podeu trobar un espai privat per la vostra escola, on trobareu materials i enllaços personalitzats pel treball previ i podreu penjar els vostres comentaris i fotos després de la visita. Busqueu el logotip de la vostra escola dins de la xarxa interna.