Preparació d’una estada

Organització i funcionament

Per tal de preparar correctament una estada als CdAs i EdAs, es realitzaran unes trobades de coordinació inicials on començarem a perfilar les activitats de la vostra estada, però també els passos que haureu de seguir amb els alumnes abans de venir, i els que haureu de fer un cop l’estada hagi finalitzat físicament. Totes les estades a Camps i Entorns d’Aprenentatge comporten l’acceptació per part del centre educatiu d’una seqüència didàctica, amb activitats prèvies i posteriors a l’estada del vostre centre, de manera que la feina que fem els CdAs i EdAs s’encamina al nou model competencial del currículum del Departament d’Ensenyament.

Caldrà doncs, pactar les activitats prèvies a realitzar al centre, i acordar quins treballs donaran lloc les activitats que haguem programat conjuntament amb cada centre educatiu. La idea és que venir a fer una estada en un CdA o EdA ha de resultar en algun producte final on es vegi reflectida la feina que, per una banda, haureu inicial al centre, i de l’altra haurem desenvolupat conjuntament al llarg de la vostra estada. Així doncs, la vostra estada no finalitzarà l’últim dia que estigueu al CdA o EdA, sinó que haurà de continuar al centre educatiu, segons el què haguem pactat en cada cas.

En el nostre CdA cada estada i la seva seqüència formaran part d’un itinerari.

 

Itineraris d’estada

Des del CdA posem al vostre abast tres itineraris diferents, amb activitats predefinides, sobre temàtiques diverses relacionades principalment amb l’àmbit de coneixement del medi per Primària i Cientificotecnològic per Secundària. Són propostes inicials, pensades per centres que veniu per primera vegada a conèixer el camp d’aprenentatge de l’Alt Berguedà. Tots tres itineraris són modificables i adaptables a les necessitats i perfils dels centres estadants. Per veure aquestes propostes de manera més detallada aquí sota podeu veure la fitxa de cadascun.

  • Itinerari “El riu i el seu entorn”
  • Itinerari “El paisatge de l’Alt Berguedà”
  • Itinerari “Ecosistemes”

 

Modalitats de preparació de l’estada:

Hi ha tres tipus de modalitats diferents per preparar l’estada (abans de venir al camp d’aprenentatge), en funció de l’edat i la tipologia de l’alumnat:

  • Per als més petits
    • La LILIT necessita la vostra ajuda.
  • Per als mitjans i grans:
  • Per als més atrevits:

 

Accés al vostre espai de preparació de l’estada.

Dins del web del CdA de l’Alt Berguedà, a la barra lateral esquerra,  on diu preparació de l’estada hi trobareu l’accés a:

La Lilit: entrar en el dibuix de la bruixa que servirà per a tots els centres que hagin escollit aquesta modalitat.

A  escoles:  per accedir  als blocs o a la Webquest segons la modalitat que prèviament haurem acordat en la trobada de coordinació. Haureu de buscar el logotip de la vostra escola  que ja estarà enllaçat a la modalitat escollida.

A  instituts: per accedir  als blocs o a la Webquest segons la modalitat que prèviament haurem acordat en la trobada de coordinació. Haureu de buscar el logotip de la vostra escola  que ja estarà enllaçat a la modalitat escollida.