Inscripció

Cada any les inscripcions als Camps i Entorns d’Aprenentatge es realitzen durant el període del 15 al 31 de maig a través del web del Departament d’Ensenyament destinat a aquest fi. La inscripció s’ha de realitzar amb el codi i contrasenya XTEC del centre. Les direccions del centre poden donar accés als mestres o professors del seu claustre per tal que realitzin les inscripcions des del seu compte xtec.

Inscripció i quotes

Podeu trobar tota la informació actualitzada al web: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/inscripcio/

Inscripcions fora de termini

Per demanar sortides (un dia) o estades (més d’un dia) fora del període d’inscripció, us heu de posar en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari o de les vies de contacte que tenim a la vostra disposició. La vostra sol·licitud serà atesa en funció de les possibles baixes que s’hagin pogut ocasionar després de la finalització del procediment habitual d’inscripcions, i de les dates que tinguem disponibles al nostre calendari.