Valoracions

Les vostres opinions i els vostres suggeriments ens poden ser molt útils per a millorar les estades i la coordinació amb la tasca que dueu a terme a les escoles i els instituts. És per això que us demanem una mica de temps i la vostra col·laboració. Amb les vostres opinions podrem anar millorant les activitats, introduint-hi millores i modificacions. Al finalitzar les activitats us farem arribar qüestionaris per tal de recollir les vostres impressions i suggeriments de millora de les activitats.