Fem una tria!!

Ara pot ser el moment de fer una exposició amb els dibuixos dels alumnes en una paret de l’aula o al passadís.

Un cop visualitzats tots els dibuixos “anònims” (el nom és al darrera i per tan no es veu), cada alumne haurà de triar 1 dibuix (que en cap cas podrà ser el seu), aquell que segons ell representi més bé el que és un bosc (es poden deixar exposats els dibuixos durant uns dies o una setmana per tal que tots els alumnes els puguin visualitzar i valorar amb calma.

Finalment es compten els punts obtinguts pels dibuixos escollits. Es pot deixar 1 o més d’1 com a finalista/es. 

Aquest pot ser un bon punt de partida per reprendre la conversa inicial “què és un bosc” . Es poden fer preguntes com: per què han triat aquest dibuix, què te el dibuix (elements dibuixats) que altres no tenen,…