PEE Calafell

Pla Educatiu d’Entorn de Calafell

L’Ajuntament de Calafell va ratificar el curs 2017-2018 el conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat per impulsar al municipi el Pla Educatiu d’Entorn.

Aquest Pla és un instrument per a donar una resposta a les necessitats educatives, amb la participació de tota la comunitat i tenint en compte tots els àmbits de la vida de l’alumnat.