PEE Santa Oliva

Pla Educatiu d’Entorn de Santa Oliva

Aquest Pla és un conjunt d’actuacions encaminades a enfortir la xarxa social del poble, fomentar l’ús de la llengua catalana i facilitar la integració social. Els PEE s’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits i fràgils i a les edats més vulnerables per tal d’assegurar-ne la igualtat d’oportunitats.

Els PEE tenen per objectius promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i l’ús de la llengua catalana; volen incrementar l’èxit escolar i millorar el vincle entre les famílies, l’escola i entorn; enfortir les xarxes educatives i la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col.lectius.

El pla educatiu d’entorn de Santa Oliva ha estat impulsat i liderat per l’Ajuntament de Santa Oliva i el Departament d’Educació i Universitats, juntament amb l’escola La Parellada amb la participació d’entitats i agents del territori amb la voluntat de consolidar un projecte educatiu integrat.