Treball cooperatiu

Quan es parla de treball cooperatiu es fa referència a activitats educatives que suposen una feina comuna, la realització de la qual es du a terme a partir de la contribució de cada membre del grup, de manera que la responsabilitat col·lectiva es recolza en la responsabilitat individual dels participants. Aquest tipus d’aprenentatge que es dóna entre iguals constitueix un recurs imprescindible per a l’ensenyament comprensiu i de qualitat i, és per això que necessita d’una acurada planificació de l’activitat docent. En aquests materials hi trobareu unes orientacions que us ho han de permetre.

371.3 Bar – Barkley, Elizabeth F.; Cross, K. Patricia; Howell Major, Claire. Técnicas de aprendizaje colaborativo. Morata (10516).Manual clar, exhaustiu i pràctic que pot servir de guia al professorat en tots els aspectes del treball en grup; facilita informació sòlida sobre què fer, com fer-ho i què és important per a l’aprenentatge de cada estudiant. Les autores, basant-se en la seva pròpia experiència, en nombroses investigacions i en bibliografia rellevant, presenten procediments detallats de 30 tècniques d’aprenentatge col·laboratiu. Cadascuna d’aquestes tècniques s’acompanya d’exemples pràctics i molt clars per a la seva utilització en diferents àrees de coneixement. S’ofereixen nombrosos exemples i suggeriments sobre un ampli conjunt de temes: com formar grups, assignar rols, crear esperit d’equip, estratègies de resolució de problemes, maneres d’avaluar i qualificar la participació i el treball de l’alumnat…
Metodologias 371.3 Col – Coloma, Aurelio; Jiménez, Miguel Ángel; Sáez, Antonio. Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad : guía para el cambio metodológico y ejemplos desde infantil hasta la universidad. PPC (10865)Publicació que pot ajudar a la pràctica docent en un temps en el que se cerquen respostes per a reptes com la diversitat i la formació en clau de competències. És una eina de treball per a transformar la pràctica educativa transformant la metodologia, és a dir, la pràctica de l´aula i l´estil del centre. Hi destaca l’apartat dedicat a l’aprenentatge cooperatiu.
371.3 Mir – Mir, C. [coord.]. Cooperar en la escuela : la responsabilidad de educar para la democracia. Graó (6822)Presenta diferents aportacions a la concepció de cooperació dins l’escola, tot mostrant les dificultats en que sovint es desenvolupa. Parla de la col.laboració a diferents nivells escolars: entre l’alumnat, entre els educadors i les famílies, entre diferents comunitats educatives. Les propostes pretenen promoure idees i activitats de cooperació innovadores, així com la reflexió i la discussió necessaria dels professionals de l’educació per tal d’introduir el treball cooperatiu a l’escola. Aquesta ha d’assumir la responsabilitat de educar en i per a la democràcia.
371.3 Mon – Monereo, Carles; Duran, David. Entramats : mètodes d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu. Edebé (8067)L’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu constitueix un potent recurs per a l’ensenyament comprensiu i de qualitat. Una eina imprescindible per a l’educació del segle XXI. Per acostar-nos als seus principis i als seus mètodes, els autors han optat per una forma novedosa i atractiva: a partir de narracions breus, que transcorren entre els personatges d’un institut d’ensenyament secundari, ens presenten en acció diferents mètodes d’aprenentatge cooperatiu. Cada narració va acompanyada d’una rigorosa fitxa, on es comenta detalladament el mètode i on es plantegen elements de reflexió per tal de facilitar-ne la posada en pràctica.
371.3 Puj – Pujolàs, Pere. Aprendre junts alumnes diferents : els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Eumo (8888)Durant els darrers anys l’escola inclusiva ha estat el model escolar pensat i dissenyat per tots aquells que creuen en una escola per a tothom, amb atenció a la diversitat i una veritable igualtat d’oportunitats. A l’obra s’aposta radicalment per l’escola inclusiva enfront de l’escola selectiva. Lluny de la retòrica buida de contingut pràctic, es fonamenta en una anàlisi rigorosa de les condicions que han de fer possible una escola per a tothom, tot proposant els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula com a instrument metodològic i didàctic, però també com a via de pensament filosòfic, ètic i pedagògic per ensenyar a tothom i, sobretot, per ensenyar una nova forma de viure. Proporciona eines de treball i recursos per desenvolupar un procés d’ensenyament-aprenentatge que doni la veu a l’alumne i el situï al centre de l’acte educatiu.
371.3 Puj – Pujolàs, Pere. 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Graó (10753)El llibre reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre l’alumnat i entre aquest i el professor i mostra com portar-ho a la pràctica. Es tracta de fomentar i donar recursos per tal d’afavorir l’organització de les tasques acadèmiques en règim d’interacció cooperativa, lluny de les tendències individualistes i competitives. L’aprenentatge cooperatiu es converteix així en un recurs indiscutible per atendre la diversitat dels estudiants, des d’un enfocament inclusiu en un sentit ampli, és a dir, sense excloure ni classificar ningú segons la seva capacitat o rendiment.
Aprenentatge cooperatiu 371.32 Car – Carrasquer, Pilar i d’altres. Aprenentatge cooperatiu en Ciències Socials (ACECS)(GI-IDES). Universitat Autònoma de Barcelona (10979)Aquest document recull les principals reflexions dels membres del grup Aprenentatge Cooperatiu en Ciències Socials (ACECS)*, Grup d’Interès de la Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (GI-IDES) de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat el febrer de 2004 i centrat en l’aplicació de l’aprenentatge cooperatiu en el marc de la docència universitària. Al llarg de diverses trobades i reunions, el grup ha analitzat diferents dimensions del treball cooperatiu, a partir de les experiències d’innovació docent desenvolupades pels diferents integrants del grup, aplicades a diferents disciplines que pertanyen a l’àmbit de les ciències socials i en contextos docents diversos.
371.32 Gui – Guix, Dolors; Serra, Pili. Donar, rebre i compartir : l’estructura de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Universitat de Girona (10980)Aquest text tracta de l’aprenentatge cooperatiu, i ho fa donant-ne una visió molt vinculada a l’escola i a pràctica de l’aula en contextos escolars molt propers a les lectores i lectors que de ben segur utilitzaran aquest llibre. I en aquest sentit resultarà molt útil el treball elaborat per la Dolors Guix i la Pili Serra. Però el caràcter pràctic d’aquest llibre no ens hauria de confondre i fer caure en una visió massa instrumental de l’aprenentatge cooperatiu, com si es tractés d’un mer conjunt de tècniques, quan en realitat és molt més que això: l’aprenentatge cooperatiu és una manera d’entendre les relacions i l’aproximació d’infants i mestres entre ells, a l’entorn, al coneixement i en darrer terme a la cultura. Això comporta que quan adoptem una perspectiva cooperativa de l’aprenentatge els canvis que això genera vagin més enllà d’allò didàctic o de la manera d’ensenyar. Els canvis, si realment adoptem aquella perspectiva, afecten la cultura de l’aula i l’ambient d’aprenentatge en el seu sentit més ampli.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>