Propostes del @Govern sobre educació recollides en l’avantprojecte de pressupost per a l’any 2017

pressupostosPropostes del Govern, que estan en aquest moment en tràmit parlamentari.

Projecte de pressupost per a l’any 2017 ascendeix a 4.821M€, 338M€ més respecte al pressupost del 2015 (l’any 2016 ha estat prorrogat). Això suposa un increment d’un 8,52%. Dels 1.500M€ d’increment total del pressupost de la Generalitat de Catalunya, el 22% es destina a polítiques educatives.

Per tal de seguir avançant en la millora de la qualitat i l’equitat del sistema educatiu i desenvolupar els objectius del Pla de Govern (desplegament de la Llei d’educació de Catalunya, atenció prioritària als centres amb més complexitat, l’educació inclusiva i el desplegament de la Llei de Formació i Qualificació Professionals) les prioritats del Departament en aquest pressupost han estat les següents:


Plantilla docent

1. Atendre la nova escolarització d’alumnat a l’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i formació professional) amb un increment aproximat de 387 docents.

2. S’incrementen 300 dotacions per millorar les plantilles dels centres en funció de la seva complexitat. Aquest increment s’afegeix a les 400 dotacions realitzades el curs 2016-17. El Departament aprofundeix en el criteri de millorar les plantilles de forma gradual, en funció de la complexitat del centre.

3. Substitucions personal docent:
– cobrir des del primer dia les substitucions per llicències de més de 7 dies naturals.
– cobrir des del dia 1 de setembre les substitucions d’inici de curs.
– es formalitzarà la contractació al mes de juliol dels docents de la borsa de substituts amb un mínim de 6 mesos prestats al Departament durant el curs 2016-2017, tenint en compte que durant aquest mes hauran de fer formació.

4. Es preveu una nova convocatòria d’accés als cossos docents d’aproximadament 2.000 places, en el moment que s’aprovi l’oferta pública corresponent.

5. Càrrecs de Coordinació. S’incrementen 340 dotacions per millorar les coordinacions als Instituts. Aquesta mesura permet recuperar les hores lectives de coordinació en els instituts amb 10 o més grups d’escolarització.

6. Formació permanent de professorat. S’incrementa en 3.123.000€ el pla de formació permanent del professorat per potenciar la formació en competències, el lideratge pedagògic, el plurilingüisme, l’atenció a la diversitat i l’enfocament globalitzat i interdisciplinari de l’aprenentatge, entre d’altres qüestions.


Atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu

La inclusió és un dels principis sobre el quals s’ha d’assentar l’escola que volem per al nostre país: una escola per a tothom, que no exclogui ningú i que garanteixi, realment, la cohesió social.

1. Per tal de seguir l’aposta ja iniciada en exercicis anteriors, al pressupost 2017 hi haurà 187 docents més d’atenció a l’escola inclusiva i atenció a la diversitat en els diferents serveis que oferim d’atenció als alumnes, serveis educatius i atenció educativa. Així mateix es consoliden les 360 places de personal de suport i se n’incrementen en 99 més pel curs 2017-2018. Aquest personal està format per Tècnics d’Integració Social (TIS), educadors d’educació especial (EEE) i tècnics d’educació infantil (TEI).

2. S’incrementa la partida de vetlladors en 2.850.000€, un 25% respecte el pressupost del 2015.


Programes de noves oportunitats

1. Creació dels centres de noves oportunitats que ofereixin itineraris formatius i educatius a alumnes en risc d’abandonament escolar i d’exclusió social. Durant el curs 2017-2018 s’iniciarà un pla pilot.

2. S’incrementa la partida per a les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) en 1.900.000€, un 27% respecte al pressupost 2015.


Beques menjador

Referenciades al llindar de risc a la pobresa i garantides per tot aquell alumnat que compleixi els requisits. Increment previst de 12M€ respecte al pressupost 2015, un 11,11%..
Escoles rurals

Seguir avançant en la implementació del primer cicle d’educació infantil en les escoles rurals en municipis amb menys de 3.000 habitants. En aquest curs hi ha una 50 de municipis.

 

Més informació

Projecte de pressupostos 2017

El Govern aprova els pressupostos per a 2017 amb un increment de 1.170 M€ de la despesa social

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>